Go to Top

Zagen & boren staal

Voor de productie van onze staalconstructies en voor toelevering aan derden
beschikken wij over een CNC gestuurde boor/zaagstraat. Door middel van NC-bestanden, welke door onze engineeringsafdeling worden gegenereerd, worden de profielen snel en foutloos gezaagd en geboord, waarna de profielen door een roterende borstel van de spanen worden ontdaan.

Zagen en Boren - Wichers Metaal Zagen en Boren - Wichers Metaal Zagen en Boren - Wichers Metaal